Nowy numer „Rycerza Niepokalanej” i strona internetowa pisma.

Drodzy Wierni!

    Z dniem dzisiejszym (20 VI AD 2020) uruchomiliśmy stronę internetową pisma  „Rycerz Niepokalanej” (rycerzniepokalanej.com) mając na celu rozpropagowanie założeń Militia Immaculatae i jak najszersze dotarcie do wiernych w Kraju i za granicą.
„Rycerz Niepokalanej” wznowiony po roku 1952 przez Wydawnictwo „Głos Tradycji” nie ma żadnych naleciałości modernistycznych i jest wydawany w duchu o. Maksymiliana Marii Kolbego w pełnym oddaniu Chrystusowi i Niepokalanej. 
Pismo ma ciągłość duchową i numeryczną z „Rycerzem Niepokalanej” założonym i wydawanym przez o. Maksymiliana Kolbego najpierw w Krakowie a w okresie późniejszym w Niepokalanowie.
Obecnie wydany jest numer 3 (306) pisma dostępny w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski księdza Rafała Trytka ICR w Krakowie przy ulicy Sarego 18/2 oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com
Niech Najświętsza Maryja Panna błogosławi Wam we wszystkich aspektach naszego ziemskiego życia i prowadzi do żywota wiecznego. Amen.
W Jezusie i Maryi Brat Rajmund tOP

O. Maksymilian Maria Kolbe: „Biedni” Żydzi. Bóg zawsze jest — w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

O. Maksymilian Maria Kolbe

„Biedni” Żydzi

              Bóg zawsze jest — w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. W czasie powołał do bytu z niczego istoty duchowe, obdarzone rozumem i wolną wolą. Jako takie, dobrowolnie miały sobie wyznaczyć przyszłość — odbyć próbę wierności. Część, choć stworzenia. nicość sama z siebie, sobie przypisuje to. czym jest i chce się stać równą Bogu własnymi siłami. Grzeszy pychą. W tejże chwili spotyka ją zasłużona kara — odrzucenie. Wiernych zaś. pokornie wyznających prawdę, że od Boga mają to, czy m są i co mogą i przez Niego tylko, jako źródło bytu. mogą coraz bardziej Go poznawać, kochać posiadać i tak coraz bardziej (o ile się tak wyrazić można) się ubóstwiać. Bóg uszczęśliwił w sobie, w niebie.

I stworzył Bóg też istotę cielesną, i jej dal duszę obdarzoną rozumem i wolną wolą. I tej dal czas próby. Duch pyszny, z dopuszczenia Bożego, zazdroszcząc szczęścia tej istocie, podsuwa jej. By „stała się jako Bóg” własnymi siłami. Człowiek daje się zwieść żądza pychy rodzi nieposłuszeństwo. Rozum jednak ludzki, to już nie jasność poznawcza ducha, więc i wina mniejsza. Pan Bóg zatem nie wymierza kary wiecznej, ale skazuje na cierpienia i śmierć.

Któż jednak zdoła zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości? Wielkość obrazy mierzy się godnością obrażonego, którym jest nieskończony Bóg. Żadna więc istota skończona, ani wszystkie razem nie są w stanie dać zadośćuczynienia nieskończonego. Bóg. i tylko nieskończony Bóg może nieskończenie zadośćuczynić.

DLACZEGO WIERZĘ..

Jedna prawda

Było to w nocy z trzynastego na czternastego kwietnia 1926 roku. Pociąg mknął z Warszawy w kierunku Torunia. Naprzeciw mnie młody człowiek zawzięcie rozprawiał o zyskach i majątkach z dwoma innymi. Pomyślałem: Poznaniacy chyba, bo mimo słowiańskich rysów, o przemyśle, handlu, no i o zyskach prawią. Pomyliłem się jednak trochę, bo jeden z nich i to właśnie ten, który decydującą odgrywał rolę, był żydem.

– Pan się zapewne niedługo ochrzci? – zagadnąłem.

– Nie – odrzekł, – w jakiej religii człowiek się urodził, w tej umrzeć powinien.

– A gdyby ta religia nie była prawdziwą?

– Dla każdego jego religia jest dobrą, chociaż przyznam, że ja nie należę do gorliwych.

– To niedobrze! Jakżeż jednak mogą być różne religie prawdziwemi? Przecież prawda jest tylko jedna. „Tak” i „nie” w tej samej sprawie i pod tym samym względem prawdą być nie może. A przecież tym właśnie różnią się różne religie, że w niektórych rzeczach co jedna twierdzi, to druga przeczy.

X. Rafał Trytek: Wszystkie herezje samaś zniszczyła.

     Ojciec Maksymilian Maria Kolbe założył Rycerstwo Niepokalanej (M.I.) w 1917 r. w Rzymie, by przeciwdziałać wpływom wolnomularstwa i innych wrogów Kościoła. Stąd podstawową modlitwą rycerza Niepokalanej jest ta: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie„.
     W ułożonym przez siebie akcie oddania się Niepokalanej zawarł dalej o. Kolbe takie zdania: Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie herezje samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego: albowiem gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają.
     Te podstawowe cele zostały zarzucone przez oficjalne struktury Rycerstwa Niepokalanej po Vaticanum II czy to otwarcie czy to implicite. Również tzw. Rycerstwo Niepokalanej tradycyjnej obserwancji, funkcjonujące przy Neo-fsspx, rozmyło cele oryginalnego M.I. z powodu chęci przypodobania się modernistycznym heretykom (okupującym stolice biskupie Kościoła katolickiego), formalnie niebędącym w posiadaniu autorytetu kościelnego.
Z tego powodu należy te obydwa niby-rycerstwa, które skapitulowały przed najgorszym wrogiem Kościoła jakim jest modernizm uznać za uzurpacje. (1) Jednocześnie zauważmy, że Instytut Rzymsko-katolicki do którego przynależę ma jako główny cel wykorzenienie herezji modernizmu, i z całą mocą go demaskuje i zwalcza.
ks. Rafał Trytek
ZA:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=92
(1) podkreślenie od red. Tenete Traditiones

Drugi (majowy) numer „Rycerza Niepokalanej”.


Laudetur Iesus Christus!        Szanowni Czytelnicy! Ukazał się nowy, drugi numer pisma „Rycerz Niepokalanej” jako pisma Militia Immaculatae mającej swą Centralę w krakowskiej kaplicy x. Rafała Trytka.

Pisma dostępne w kaplicy oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com

Zapraszamy do lektury! Z Panem Bogiem!

ZA: http://glostradycji.blogspot.com/2020/05/drugi-majowy-numer-rycerza-niepokalanej.html

Pierwszy numer (304) reaktywowanego po roku 1952 „Rycerza Niepokalanej” – pisma Militia Immaculatae.

Laudetur Iesus Christus!  Ukazał się pierwszy numer (304) reaktywowanego po roku 1952 „Rycerza Niepokalanej” – pisma Militia Immaculatae. Autentyczna, reaktywowana MI w prawdziwym duchu o. Kolbego, działa przy rzymskokatolickiej kaplicy p.w. Matki Bożej Królowej Polski i św. Stanisława Bp. i Męcz., Wiel. x. Rafała Trytka ICR w Krakowie. Pismo do nabycia w kaplicy oraz pod adresem: glostradycji@gmail.com
Źródło: https://www.facebook.com/RycerzNiepokalanej1922/photos/rpp.290586291296492/1122521554769624/